Registruotiems vartotojams

Distanciniai mokymai

Čia pateikiama nuotolinių mokymų internetu kurso medžiaga, skirta padėti kurti ekologinės aplinkos plėtros strategijas organizacijoje ir išanalizuoti darnaus vystymosi svarbą šiuolaikiniuose miestuose vystomoje verslo aplinkoje.

Mokymo kursuose pateikiamas žinios skirtos į ekologijos, emocinės ir psichologinės higienos svarbos supratimo skatinimui, o tai vienas iš pagrindinių faktorių lemiančių bendruomenės sąmoningumą ir aktyvumą socialiniuose bei ekologiniuose procesuose, bei ugdant atsakingą verslininkų ir bendruomenės požiūrį į aplinką.

Tikimės, kad distancinių mokymų modulis leis ir plačiajai visuomenei bei suinteresuotiems asmenims projekte sukurtame internetiniame tinklapyje susipažinti ir pasinaudoti parengtais mokymų kursais.

Žemiau pateikiama mokymų kursų medžiaga MS Powerpoint bei vaizdo formatais šiomis subendrintomis temomis:

I Tema. Bendrosios ekologinės plėtros formavimo strategijos.

Šia tema pateikiamų kursų medžiagoje siekiama pristatyti ir supažindinti su ekologiškos ir atsakingai aplinkos išteklius naudojančios visuomenės formavimo strategijomis nacionaliniu lygmeniu.

1. Valstybės ekonomikos kryptys siekiant darnios plėtros
2. Darnioji plėtra – horizontali ar vertikali?
3. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Daugiabučių namų renovacija - būdas tausoti aplinkos resursus.
4. Lietuvos pajūrio apsauga. Pajūrio regioninio parko politika plėtros atžvilgiu.
5. Darnus vandens energijos panaudojimo vystymas.
6. Atsinaujinantys resursai pastatų šildymui. Biokuro ir komunalinių atliekų panaudojimo perspektyvos Lietuvos šilumos ūkyje

II Tema. Darnus vystymasis – naujos verslo kultūros pagrindas.

Kurso medžiagoje pristatomos medžiaga skirta suvokti nuolatinės kaitos versle bei visuomeniniame gyvenime dėsningumus bei ugdyti gebėjimus valdyti pokyčius.

Pateikiami duomenys skirti suprasti, kaip susijusios svarbiausios nekilnojamojo turto sektoriuje dirbančios įmonės veiklos sritys ir kaip vienas ar kitas sprendimas daro įtaką bendram įmonės rezultatui.

Etapais bus galima įvertinti rinkos teikiamas galimybes nekilnojamo turto versle, apsvarstyti taktines alternatyvas bei priimti sprendimus siekiant pelno ir didelės grynosios rinkos vertės.

Paskaita "Darnios plėtros aspektas Vilniaus miesto ir apskrities planuose", kurioje pristatomas Vilniaus miesto bei apskrities bendrojo plano rengimas, atsižvelgiant į darnio plėtros principus bei kuriant harmoningą aplinką visuomenei ir verslui. Rengiant bendrąjį planą nuodugniai išnagrinėti miesto plėtros poveikio aplinkai padariniai ekologiniu, socialiniu, kultūriniu, ekonominiu bei kitais svarbiausiais aspektais.

Sprendimas: http://www.patikimi.lt